Barnefaglig sakkyndig arbeid

For privatpersoner tilbys råd og veiledning knyttet til spørsmål om samvær, fast bosted og samarbeid om felles barn i forbindelse med samlivsbrudd.

 

Vi har også veiledning i forhold til rettslige prosesser foreldre kan være involvert i når det gjelder barnefordeling og spørsmål om omsorgsovertakelse.

Vi påtar oss oppdrag som fagkyndig meddommer i barnevernssaker som behandles i Fylkesnemnda for Oslo og Akershus.

Vi utfører også barnefaglig sakkyndig utredninger av foreldres omsorgsevne og barns omsorgsbehov på oppdrag fra både barneverntjeneste og domstol.