Behandling av ungdom og voksne

Det tilbys samtaleterapi for ungdom og voksne som opplever ulike typer psykiske utfordringer, belastende livssituasjoner eller vansker med å fungere i hverdagen. Det tilbys også utredning og diagnostiske vurderinger av ulike typer psykiske lidelser.

 

Typiske problemstillinger som kan behandles er depresjon/nedstemthet, utbrenthet/slitenhet, bekymring og negative tanker, angst, fobier, tvang, selvskading, følelsesmessige vansker knyttet til dødsfall, samlivsbrudd eller andre livsendringer, samlivsutfordringer, familieproblematikk, vansker med sinneregulering, humørsvingninger, vanskelig forhold til egen kropp og mat, søvnvansker, dårlig selvbilde, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner etter traumatiske opplevelser, avhengighetsproblematikk, vansker i relasjon til andre mennesker eller utfordringer knyttet til å leve med egne eller nærepersoners fysiske eller psykiske vansker.

Behandlingsmetodene som benyttes er primært kognitiv, metakognitiv og tilknytningsbasert terapi og det legges til rette for tidsavgrensede  fremfor mer langvarige terapiforløp. Kort ventetid gjør det mulig å gi rask hjelp på det tidspunktet du trenger det mest.

Når det gjelder behandling av ungdom, vil det i tillegg til individuelle samtaler  ofte være fordelaktig med noe veiledning til foreldre og eventuelt skole for å oppnå best mulig behandlingsresultat.