Priser og betingelser

 
Individuelle samtaler dagtid (50 min) 1150,-
Individuelle samtaler etter kl 16 (50 min) 1250,-
Foreldreveiledning dagtid (50 min) 1150,-
Foreldreveiledning etter kl 16 (50 min) 1250,-
Familiesamtaler dagtid (50  min) 1350,-
Parsamtaler dagtid (75 min) 1650,-
Familiesamtaler etter kl 16 (50 min) 1450,-
Parsamtaler etter kl 16 (60 min) 1500,-
Parsamtaler etter kl 16 (90 min) 1900,-
 
Timer i helger kan avtales spesielt. Pris for helgetimer tilsvarer takster for timer etter klokka 16 hverdager.
Skriftlige uttalelser, samarbeid med andre instanser, lengre epostkorrespondanse og timer gjennomført utenfor kontoret faktureres ut fra medgått tid.
 

Det er ikke nødvendig med henvisning for å starte behandling. Det vil som regel være mulig å få time innen få dager.

Vær oppmerksom på at Askerpsykologene ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Behandling eller veiledning må derfor i sin helhet betales av den enkelte klient eller av forsikringsselskap, NAV eller andre oppdragsgivere. Private helseforsikringer dekker vanligvis 10 samtaler hos psykolog.

Avtalte timer må avbestilles innen to hele virkedager (48 timer) i forveien. Avbestillinger som gjøres senere enn dette, medfører at timen må betales i sin helhet.

Betaling av konsultasjoner skjer med kort fortløpende i etterkant av hver konsultasjon.