Psykolog i Asker sentrum

Askerpsykologene tilbyr behandling og veiledning til voksne, ungdom, foreldre, par og barn. Vi hjelper deg både med allmennpsykologiske og psykiatriske problemstillinger, med utfordringer knyttet til foreldrerollen eller par-relasjonen. Vi veileder også fosterforeldre. Hos oss møter du erfarne og kompetente terapeuter som tilpasser behandlingens omfang og innhold til din aktuelle situasjon. Vi tilbyr både kontor- og video terapi.

Du får time både på dag- og kveldstid innen kort tid uten henvisning. Vi tilbyr både e-terapi / online terapi, telefonkonsultasjoner, vanlige kontortimer og ved behov timer utenfor kontoret. Du finner oss i Asker sentrum.

Ta kontakt med oss for timebestilling!

På grunn av Korona-situasjonen, har klinikken av smittevernhensyn de siste ukene kun hatt konsultasjon over video eller telefon. Fra og med tirsdag 14.4., planlegger vi å igjen tilby ordinære timer under anbefalte smitteverntiltak. Det vil da være mulig å ha timer både ved vanlig oppmøte og via sikker video-link eller telefon.