47 90 95 08
janne@askerpsykologene.no

Janne Fjelle Jacobsen

Psykologspesialist

Janne Fjelle Jacobsen er innehaver av Askerpsykologene og er spesialist i klinisk psykologi med profesjonseksamen fra Universitetet i Oslo fra 2005.

Hun har erfaring med terapeutisk arbeid med voksne med ulike typer belastninger og psykologiske utfordringer, samt erfaring med foreldreveiledning, familieterapi og utredning og behandling av barn og ungdom.

Mange års erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste har sammen med spesialistutdanningen, gitt en solid faglig plattform når det gjelder et bredt spekter av psykologiske problemstillinger, forskningsmessig oppdatert fagkunnskap og anerkjente behandlingsmetoder når det gjelder både voksne, ungdom og barn. I tillegg til klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten, har hun erfaring med teamutvikling og teamledelse.

I hennes behandlings- og veiledningsforløp vektlegges spesielt det å skape en trygg og god relasjon mellom terapeut og klient, det å ha en åpen og tydelig dialog om mål og metode for behandlingen, samt bruk av veldokumenterte metoder. Hun benytter seg av ulike terapeutiske forståelsesmodeller, men i individuelle samtaler vektlegges ofte en tilnærming med hovedvekt på affektbevissthet og prinsipper fra kognitiv terapi.

Ved siden av deltidsstilling i Asker BUP og privat klinisk praksis, tar hun på seg barnefaglig sakkyndigoppdrag knyttet til både barnevernssaker og barnefordelingssaker i det rettslige systemet. Hun er spesialist innen klinisk arbeid med barn og ungdom og har videreutdanning i barnefaglig sakkyndig arbeid og i traumebehandling av små barn og deres foreldre. Janne har offentlig godkjenning som barnefaglig sakkyndig i både barnefordelingssaker og barnevernsaker.

Janne Fjelle Jacobsen jobber primært med foreldre, barn og ungdom. Medlem i Norsk Psykologforening (NPF) og Foreningen for sakkyndige psykologer(FOSAP).

Psykologspesialist Janne Fjelle Jacobsen kan kontaktes direkte på telefon 47 90 95 08. Janne tilbyr også e-terapi via videosamtaler.