Barnefaglig sakkyndig arbeid

For privatpersoner tilbys råd og veiledning knyttet til spørsmål om samvær, fast bosted og samarbeid om felles barn i forbindelse med samlivsbrudd.

Vi har også veiledning i forhold til rettslige prosesser foreldre kan være involvert i når det gjelder barnefordeling og spørsmål om omsorgsovertakelse.

Vi påtar oss oppdrag som fagkyndig meddommer i barnevernssaker som behandles i Fylkesnemnda for Oslo og Akershus.

Vi utfører også barnefaglig sakkyndig utredninger av foreldres omsorgsevne og barns omsorgsbehov på oppdrag fra både barneverntjeneste, fylkesnemnd og domstol. Vi har også kompetanse på sped- og småbarns behov i slike saker.