Priser og betingelser hos Askerpsykologene

Priser:

  • Individuell time dag 45 min kr 1300,- 
  • Familietime dag  45 min kr 1490,-
  • Indivuduell time dag 60 min kr 1700,-
  • Familie dag 60 min kr 1890,-
  • Individuelle samtaler etter kl 16 (45 min) 1350,-
  • Foreldreveiledning/parsamtaler/familiesamtaler etter kl 16 (45 min) 1550,-
  • Parsamtaler etter kl 16 (70 min) 2350,-

Annen varighet på timer enn ovenstående kan avklares med den enkelte behandler.

Videokonsultasjoner har samme pris som kontor-konsultasjoner.

Pris for telefonkonsultasjoner avtales med den enkelte behandler.

Timer i helger kan avtales spesielt. Pris for helgetimer tilsvarer takster for timer etter klokka 16 hverdager.

Skriftlige uttalelser, samarbeid med andre instanser, lengre epostkorrespondanse og timer gjennomført utenfor kontoret faktureres ut fra medgått tid.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å starte behandling. Vær oppmerksom på at Askerpsykologene ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Behandling eller veiledning må derfor i sin helhet betales av den enkelte klient eller av forsikringsselskap, NAV eller andre oppdragsgivere. Private helseforsikringer dekker vanligvis inntil 10 samtaler hos psykolog.

Avtalte timer må avbestilles innen to hele virkedager (48 timer) i forveien for å unngå fakturering. Avbestillinger som gjøres senere enn dette, medfører at timen må betales i sin helhet. Dette gjelder også ved sykdom.

Betaling av konsultasjoner skjer elektronisk fortløpende i etterkant av hver konsultasjon.