95 73 98 36
jon@askerpsykologene.no

Jon Nygaard Flølo

Psykolog

Psykolog Jon Nygaard Flølo er for tiden ansatt ved Asker voksenpsykiatriske poliklinikk, hvor han jobber med et bredt spekter av problematikk hos voksne. Han jobbet tidligere ved Blakstad sykehus med hovedvekt på rus- og psykoseproblematikk. Han har fra tidligere 8 års fartstid som psykolog ved Volvat Medisinske Senter både i Bergen og Oslo der han i hovedsak har arbeidet med voksne pasienter med ulike typer vansker. Gjengangsdiagnoser er depresjoner og angstdiagnoser. Flølo har i tillegg jobbet fire år i Barnevernet i Oslo kommune og har mye erfaring med å jobbe med problematikk som angår voksne i samspill med barn og er opptatt av den betydningen tidlige samspillsmønstre har for voksne. Han har ellers en undervisningsstilling ved VID vitenskapelige høyskole der han legger tilrette og foreleser i psykologifaget for sosionomstudenter.

Flølo jobber metodisk ut fra den problematikken som presenteres. Han legger vekt på å begrunne sine valg på en pedagogisk måte og legger vekt på pasientens egen medvirkning i valg av tilnærming. Både kognitiv og metakognitiv tilnærming er ofte benyttede metoder, men også metoder som går mer i retning av relasjonelle utfordringer benyttes. Her nevnes i hovedsak tilknytningsbaserte og psykodynamiske tilnærminger.

Flølo jobber individuelt med både ungdom og voksne og han jobber med par, foreldre og familier.

Psykolog Jon Nygaard Flølo kan kontaktes direkte på telefon 95 73 98 36.