47 38 29 36
trine@askerpsykologene.no

Trine Elisabeth Iversen

Psykologspesialist

Trine Elisabeth Iversen er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun arbeider i dag i hel stilling som psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Hun tilbyr timer på ettermiddag/kveld hos Askerpsykologene.

Hun har mange års erfaring med terapeutisk arbeid med ulike belastningslidelser og alvorlige og sammensatte vansker og psykiske lidelser hos ungdom og voksne.

Iversen har arbeidet med veiledning og undervisning, i tillegg til individualterapi, par-relasjoner, og familie- og nettverksarbeid. Hun har erfaring med pårørendearbeid og har drevet grupper for både foreldre og søsken.

Iversen har erfaring fra både spesialisthelsetjenetsen for voksne og privatpraksis over flere år. Hun har også arbeidet flere år i 1. Linjetjenesten der utredning, rådgiving og veiledning har vært sentrale arbeidsoppgaver.

Hun har en relasjonsorientert og integrativ tilnærming i psykoterapi. Hun legger vekt på å skape en god og trygg relasjon og en åpen dialog om mål og behandlingstilnærming. Et grunnleggende utgangspunkt er å hjelpe klienter å fjerne hindringer til vekst, redusere vansker/lidelse og fremme god livskvalitet gjennom en integrativ tilnærming.

En integrativ tilnærming betyr i praksis at de terapeutiske intervensjoner eller metoder som anvendes er påvirket av kunnskap fra mange områder i psykologifaget og fra flere ulike terapeutiske retninger, som eksempelvis psykodynamiske, kognitive, meta-kognitive, eksistensielle og systemorienterte. Iversen er samtidig opptatt av å anvende utviklingspsykologisk kunnskap i arbeid med ulike livsutfordringer. Dette tilpasses den enkeltes behov.

Iversen arbeider med ungdom, voksne, foreldre, familier og par.

Psykologspesialist Trine Iversen kan kontaktes direkte på telefon 47 38 29 36.